Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
ОДЕССКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 
Європейський університет ставить за мету формувати високоосвічену, професійну еліту України, вільну і творчу, здатну на самостійне мислення і активні дії в галузі економіки, управління та інформаційних технологій на базі глибоких найсучасніших наукових знань і технологій, усвідомлення збалансованості суспільних ідей і особистісних устремлінь.

Сьогодні концепція університету не тільки довела свою доцільність і все повніше реалізується, а й набуває нового змісту досягнутого в рамках розвитку під впливом, соціально-політичних чинників в Україні, а також нових, зовнішньоекономічних умов, зокрема в Європі.

З часу заснування навчального закладу сформульована і втілюється в життя концепція діяльності університету «Вчись, працюючи!». Вона передбачає єдність чотирьох основних завдань:

- органічне поєднання теорії і практики;
- глибоке знання основ новітніх технологій;
- вільне володіння англійською або німецькою мовами;
- виконання дипломної роботи на базі реальних даних і матеріалів.

Роки розвитку університету збігаються з роками становлення незалежності України, формування ринкових відносин, роками боротьби за утвердження приватної власності, розвитку демократизації суспільно-політичних відносин, інтеграційних процесів у світі, які як об’єктивні чинники, зумовили й нові завдання університету.

Серед основних завдань:

- розвиток науково-дослідницької діяльності; формування системи та структури науково-дослідницької роботи; формування у студентів практичних умінь, конкурентоспроможності на ринку праці;

- активізація заходів щодо інтеграції в європейський освітянський простір;

- поєднання вітчизняного і світового освітянського досвідів на базі найсучасніших технологій, інтеграція українського досвіду у світову, насамперед європейську систему освіти;

- орієнтація фундаментальних і професійних навчальних курсів на світові стандарти, виховання сучасної культури мислення, що забезпечить випускникам можливість швидко адаптуватися до змін як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці;

- ширше впровадження в навчальний процес можливостей Інтернету, інформаційних технологій, повне матеріальне та кадрове забезпечення навчальних дисциплін;

- впровадження в навчальний процес оригінальних спецкурсів, програм і проектів;

- створення збалансованої системи наступності і перспективи на базі досягнутих можливостей університету, здійснення освітньою діяльності за усіма освітніми рівнями у різноманітних формах, а також через аспірантуру;

- створення сприятливих умов для гуманітарного і соціально-політичного формування молоді за високими духовними, національно-патріотичними цінностями, здатної до творчого і критичного мислення, активних дій заради затвердження принципів демократії, добра і справедливості;

- розробка програм з відбору обдарованої молоді до навчання в університеті, формування системи цільового набору, розвиток гімназії «Євроленд», широке впровадження системи «Університетські курси в середній школі», початкової економічної освіти в старших класах;

- удосконалення мережі філій, піднесення якості їх кадрового та матеріального забезпечення.

*** Історія ***

1989—1991 рр. — курсова підготовка з бухгалтерського обліку , основ підприємницької діяльності, психологічні тренінги, видавнича діяльність, соціологічні дослідження, бізнес-планування. Формування вищого навчального закладу.

1991р., липень — створення Українського вільного інституту-коледжу — вищого навчального закладу для підготовки спеціалістів з економіки, основ підприємництва та управління в умовах ринкових відносин.

Жовтень — реорганізація Українського вільного інституту-коледжу в Український інститут менеджменту. Підготовка фахівців з економіки, менеджменту, основ підприємництва і бізнесу (дворічний курс).

1992 р., лютий — перейменування в Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу з правом надання повної вищої освіти. Вручення студентських квитків першим студентам.

Жовтень — офіційне надання юридичних прав вищого навчального закладу в статусі СП «Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу«- УФІМБ.

1993 р., червень — отримання першої ліцензії Міністерства освіти України за напрямами:

0501 — «Економіка»
0502 — «Менеджмент»
1997 р., червень — перереєстрація у ВЗО «Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу».


1997 р., жовтень — перша акредитація Міністерства освіти України Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу за вищезазначеними напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Вересень — відкриття аспірантури.

Жовтень — надання права Вченій раді інституту присвоювати вчені звання доцента та професора.

1998 р., червень — отримання ліцензії на підготовку за напрямом 0804 — «Комп’ютерні науки».

1999 р., червень — отримання нового статусу навчального закладу під назвою «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» — ЄУФІМБ.

Відкриття магістратури, отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України за IV рівнем акредитації з напрямів:

0501 — «Економіка»
0502 — «Менеджмент»
2002 р., лютий — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0601 — «Право».

Червень — акредитація університету за напрямом. Отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму

0502 — «Менеджмент»
0201 — «Культура».
Листопад — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України за всіма вищезазначеними напрямами з включенням відокремлених підрозділів (АА N 235105).

Серпень — відкриття Бізнес-коледжу Європейського університету.

Квітень — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму

0804 — «Комп’ютерні науки», спеціальність : «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень». «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та з напряму
0915 — «Комп’ютерна інженерія», спеціальність: «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».
Липень — друга акредитація спеціальностей з напрямів підготовки «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму

0708 — «Екологія», спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища».


Вересень — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України за 8 напрямами та 15 спеціальностями підготовки фахівців, у т. ч. у відокремлених підрозділах 24 міст України (АА N 521214).

2003 р., лютий — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму

1601 — «Інформаційна безпека» та з напряму
0501 — «Економіка і підприємництво» (молодший спеціаліст).
квітень — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0804 — «Комп’ютерні науки», спеціальність: 7,080403 «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та з напряму 0915 — «Комп’ютерна інженерія», спеціальність: «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

липень — друга акредитація спеціальностей з напрямів підготовки «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0708 — «Екологія», спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища».

вересень — підтвердження ліцензії Міністерства освіти і науки України за 8 напрямами та 15 спеціальностями підготовки фахівців, у т. ч. у філіях 24 міст України (АА N 521214).

2004 р. — відкриття філії у Пирятині.


Довідка від приймальної комісії
1. Умови прийому до Університету:

тестування (непредметне) професійно-психологічного характеру, платне — вартість 50 грн.
співбесіда (за результатами тестування);
диктант з української мови;
подання документів (заява, анкета, договір).
Навчання проводиться українською та російською мовами.

2. Навчання платне:

Денна — від 2500 до 4600 за семестр;
Недільна — 2800 за семестр;
Заочна — 1700 за семестр;
Дистанційна — 1700 за семестр.
Можлива кредитна система навчання. Кредит надається на безвідсотковій основі, але під заставу. Студент зобов’язаний повернути кредит до закінчення університету
3. Термін навчання:

5 років — денна/недільна (на базі повної загальної середньої освіти);
5,5 років — заочна/дистанційна (на базі повної загальної середньої освіти);
3 роки — денна/недільна (на базі неповної вищої освіти);
3,5 років — заочна/дистанційна (на базі неповної вищої освіти);
1,5—2 роки — на базі повної вищої освіти.
4. У структурі Університету діє та 4 факультети на яких проводиться підготовка за такими спеціальностями:

= фінанси, банківська справа, облік і аудит, економіка підприємства та правове забезпечення підприємницької діяльності, маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій;

= інформаційні управляючі системи та технології, інтелектуальні системи прийняття рішень, програмне забезпечення автоматизованих систем;

= правознавство;

= документознавство та інформаційно-аналітична діяльність;

= адміністративний менеджмент в системах захисту інформації з обмеженим доступом;

= менеджмент безпеки підприємств

= екологія та охорона навколишнього середовища.

5. До послуг студентів: бібліотеки ; молодіжне кафе ; тренажерний зал
дискозали ; медицинський центр ; оздоровчий комплекс та гірськолижна база «Едельвейс»

6. Необхідні документи:

Документ про освіту з додатком;
Ксерокопія паспорта (1,2,11 сторінки);
Медична довідка (форма О-86 У);
4 фотокарточки розміром 3х4;
Ксерокопія ідентифікаційного коду;
Ксерокопія приписного свідоцтва (для юнаків);

7. Умови прийому до Університету (друга вища освіта): тестування професійно-психологічного характеру (платне 50 грн.); співбесіда.

8. Терміни навчання на відділенні ПДО (друга вища освіта)

1,5 роки за спеціальностями:
маркетинг;
менеджмент організацій;
облік і аудит;
2 роки за спеціальностями:
фінанси;
банківська справа;
економіка підприємства та правове забезпечення підприємницької діяльності;
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

9. Випускники Університету одержують:

диплом державного зразка;
диплом Європейського університету(міжнародного зразку);
в університеті є можливість продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі

Існує денна, недільна, заочна, дистанційна форми навчання.

Заочна форма навчання включає в себе: становчу сесію — начитка лекцій,
зимову екзаменаційну сесію, літню екзаменаційну сесію.

Студенти мають можливість працевлаштування через університетську службу «Євроконсалт»

Дистанційна форма навчання являється однією з форм заочної: відбувається 3 сесії на рік (установча сесія — начитка лекцій, зимова екзаменаційна сесія, літня екзаменаційна сесія). Установча сесія триває 3 дні і являє собою консультації з дисциплін, які виносяться на сесію. Екзаменаційні сесії (літня та зимова) тривають 6 днів, являють собою консультації з дисциплін, винесених на наступну сесію, та складання іспитів і заліків.

Недільна форма — стаціонар для працюючих, навчання відбувається у п’ятницю з другої половини дня та в суботу і неділю з 9.00.

Іногородні студенти забезпечуються житлом, наявні 3 комфортабельні гуртожитки. В залежності від умов проживання оплата 150—400 грн. за місяць.

Набір на заочну та дистанційну форми навчання проводиться щоквартально.

Пройти вступні випробування Європейського університету Ви можете вже зараз — приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 9,00 до 17,00 в суботу та неділю з 10,00 до 15.00.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за тел. 450-64-90, 537-35-00 або за адресою: бульвар Академіка Вернадського, 16 В (к. 202, 2-й поверх).

Також можна скористатися електронною поштою

Email приймальної комісії : admission@eufimb.edu.ua


 

Новый адрес сайта http://odesskiy.com

Рейтинг@Mail.ru